Finanse, biznes i zatrudnienie, jak być atrakcyjnym na rynku pracy i dobrze zarabiać?

W klasie drugiej szkoły ponadpodstawowej uczniowie powoli przygotowują się do momentu, w którym będą dokonywali wyboru ścieżki zawodowej. Niebawem będą podejmować pierwsze prace, niekiedy dorywcze, dodatkowe. Dlatego też niezwykle ważne jest by znali swoje prawa i obowiązki, wiedzieli, jakie mogą być formy zatrudnienia i ile urlopu im przysługuje. Te wszystkie informacje zawarte zostały w podręczniku Podstawy przedsiębiorczości 2, który stanowiąc kontynuację poprzedniej części, przeprowadzi uczniów przez świat przedsiębiorczości.

Prawo pracy, zatrudnienie i biznes-jak odnaleźć się w świecie finansów i co oznacza być przedsiębiorczym?

Na przedmiocie podstawy przedsiębiorczości w klasie drugiej, tematy będą skupione wokół pracy, uczniowie dowiedzą się jakie prawa im przysługują, co jest od nich wymagane na rynku pracy, ale także czym różni się umowa zlecenia od umowy o prace i ile dniu urlopu przysługuje młodemu pracownikowi. Uczniowie poznają rodzaje przedsiębiorstw, poświęcą czas na przygotowanie własnego biznesplanu oraz zobaczą, że spółka cywilna i akcyjna to nie jest to samo. Analizując działanie przedsiębiorstwa, będą poznawać jego otoczenie oraz sposoby finansowania jego działalności. Ostatni rozdział w podręczniku został poświęcony kwestii, która staje się coraz ważniejsza na rynku-etyce biznesu. Na lekcjach będą uczyć się prowadzić skuteczne negocjacje i dowiedzą się o zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu. Poznają też, czym jest szara strefa i zastanowią się, czy funkcjonuje ona w Polsce.

Nowoczesne metody i przejrzysta forma zdobywania wiedzy

Podręcznik składa się z czterech rozdziałów, w skład których wchodzą poukładane tematycznie treści. Na początku każdego z tematów jest wprowadzenie. Przejrzystość i czytelność książki zapewniają schematy i diagramy. A wiedza teoretyczna została wzbogacona o komentarze ekspertów i artykuły z kodeksów. Najważniejsze informacje zawarto w ramkach lub zostały pogrubione.

Każdy temat kończy się zestawem pytań i zadań, utrwalającym omawiane zagadnienia.